Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon

EKKA liikmed

Piret Aavik - psühhiaater, lastepsühhiaater, SA PERH Psühhiaatriakliinik Paldiski mnt 52, Tallinn, piret.aavik@regionaalhaigla.ee

Kirsti Akkermann (juhatuse liige, superviisor) - kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, Kognitiivse ja Käitumisteraapia Keskus, Tartu; kliinilise psühholoogia dotsent, TÜ Psühholoogia instituut, kirsti.akkermann@ut.ee 

Ada Alliksoo - kliiniline psühholoog, FIE Ada Alliksoo, Tallinn, ada.alliksoo@mail.ee

Anu Aluoja (superviisor) - kliinilise psühholoogia dotsent, kliiniline psühholoog, Tartu Ülikool, SA TÜ Kliinikumi Psühhiaatriakliinik, Anu.Aluoja@kliinikum.ee

Piret Annus - kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinik, Paldiski mnt 52, Tallinn, piret.annus@regionaalhaigla.ee; Stuudio Tasapisitasakaal, http://tasapisi.ee/ Graniidi 1, Tallinn, tel 5126779

Tõnis Arro – psühholoog, EKKA asutajaliige. Kontaktid: +375048929, tonis.arro@executivelab.ee

Inge Asi - kliiniline psühholoog, Rakvere Haigla Polikliinik, Tuleviku 1, kab.30, Tel 32 42083, 56 913750, inge.asi1949@gmail.com / FIE Inge Asi      

Eha Berezjuk – kliiniline psühholoog, Tartu Laste Tugikeskus, Tel 7484666, ch.abuse@online.ee, ehaberezjuk@hot.ee / Tartu Nõustamis-ja Kriisiabikeskus,
Tel 7427555, tnk@tnk.tartu.ee

Kristi Esperk - kliiniline psühholoog, SA TÜK Psühhiaatriakliinik, kristi.esperk@kliinikum.ee / OÜ Katriito Nõustamis- ja Psühhoteraapiakeskus, katriito@katriito.ee, www.katriito.ee

Juri Guljajev – psühholoog, Kanta-Häme Regionaalhaigla, Riihimäe filiaal, Psühhiaatria Polikliinik, e-mail: Juri.Guljajev@khshp.fi, +358197445668, Skype: guljajev

Aave Hannus - spordipsühholoogiline nõustaja, PeaTreener OÜ, Tartu vald 60528, Tartumaa, peatreener@gmail.com, telefon 56241207; spordipsühholoogia teadur, Tartu Ülikool

Marlen Herik - kliiniline psühholoog, SA Pärnu Haigla Psühhiaatriakliinik, marlen.herik@ph.ee
 
Tuuliki Hion – psühhiaater, unearst, SA TÜK Psühhiaatriakliinik, tel 7319100, tuuliki.hion@kliinikum.ee, www.kliinikum.ee ; Biarni OÜ, Tallinn, Suur-Ameerika 18a, tuulikihion@gmail.com

Inga Ignatieva - kliiniline psühholoog, SA TÜK Psühhiaatriakliinik, Tel 53 411 117, inga.ignatyeva@kliinikum.ee / OÜ Katriito Nõustamis- ja Psühhoteraapiakeskus, katriito@katriito.ee, inga.ignatieva@gmail.com, www.katriito.ee

Angela Jakobson - kliiniline psühholoog, kliiniline lastepsühholoog, OÜ Jaanson & Lääne, angela.jakobson@hotmail.com, www.angelajakobson.wordpress.com

Mart Juursoo  - kliiniline psühholoog, OÜ Katriito Nõustamis - ja Psühhoteraapiakeskus, mart@katriito.ee, www.katriito.ee

Tuuli Junolainen - psühholoog, www.telesis-coaching.com, tel 55 67 12 18, tuuli@telesis-coaching.com

Anu Järv - psühhiaater, SA TÜK Psühhiaatriakliinik, Anu.Jarv@kliinikum.ee

Pille-Riin Kaare (juhatuse liige, superviisor) - kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinik, pille-riin.kaare@regionaalhaigla.ee / MTÜ Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus, Tel 15410, pilleriin.kaare@15410.ee, www.15410.ee / Psühhoteraapiapraksis Kaare & Pruul, Tel 55606212, pilleriin.kaare@kaarepruul.ee, www.kaarepruul.ee

Talvi Kallasmaa - kliiniline psühholoog, PhD psühholoogias, FIE, Paide, Pärnu tn 56-201, talvi.kallasmaa@ut.ee

Katri-Evelin Kalaus (juhatuse liige, superviisor) - kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskus SENSUS, Tallinna Keskus, Tõnismägi 3a, Tallinn, 10119, Tel 53415708, 6408708, sensus@sensus.ee, www.sensus.ee

Katrin Kaljula - kliiniline psühholoog, Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskus Sensus / Viimsi Keskkool, kontakt: katrin.kaljula@sensus.ee

Eve Kanarik - kliiniline psühholoog, SA TÜK Psühhiaatriakliinik, eve.kanarik@kliinikum.ee

Kristjan Kask (EKKA kodulehe administraator) - kliiniline psühholoog, Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskus, www.mppk.ee, kristjan.kask@mppk.ee

Kaia Kastepõld-Tõrs (superviisor) - nõustamispsühholoogia lektor, kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, TÜ Psühholoogia instituut, kaia.kastepold-tors@ut.ee / OÜ Katriito Nõustamis- ja Psühhoteraapiakeskus, Tel 53 411 117, katriito@katriito.ee, www.katriito.ee / SA TÜK Psühhiaatriakliinik

Elen Kihl (juhatuse liige) - kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskus SENSUS, Pärnu Keskus, Hommiku 4-4, Pärnu, Tel 442 2049, 521 2928, parnu@sensus.ee, www.sensus.ee

Kaidi Kiis - psühholoog, FIE Kaidi Kiis, Tel 50 747 26, kaidikiis@eek.ee

Anneli Kolk - neuropsühholoogia vanemteadur, vanemarst, lasteneuroloog,
SA TÜK Lastekliinik, Anneli.Kolk@kliinikum.ee

Kristel Kraas - psühholoog, Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskus Sensus, Hommiku 4, Pärnu, tel. 442 2049

Maie Kreegipuu (juhatuse liige, superviisor) - kliinilise psühholoogia lektor, kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, Tartu Ülikool, Psühholoogia Instituut, maie.kreegipuu@ut.ee / SA Viljandi haigla

Kaia Kuppart - kliiniline psühholoog, SA PERH Psühhiaatriakliinik, Paldiski mnt 52, Tallinn/ Talver OÜ, Tel.56488116, kaia@talver.ee, www.talver.ee

Anni Kuusik- kliiniline psühholoog, Lääne-Tallinna Keskhaigla Psühhiaatriakeskus; Marienthali Psühhiaatri ja Psühholoogia Keskus, Teadvelolu Keskus OÜ, anni.kuusik@gmail.com

Kadri-Liis Külm - kliiniline psühholoog, Noviti nõustamis- ja koolituskeskus, kadriliis@noviti.ee, +372 58 241 244, www.noviti.ee; SA Tallinna Lastehaigla, kadri-liis.kulm@lastehaigla.ee

Kariina Laas - psühholoog, Ambromed Kliinik, Lai 28, Tartu, kariina.laas@ut.ee, tel. 7451175 / neuropsühhofarmakoloogia teadur ja lektor, Tartu Ülikool
Anne Luik - kliiniline psühholoog, AS Lõuna-Eesti Haigla psühhiaatriakliinik, anne.luik@leh.ee

Margus Laurik - kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, Psühholoog Margus Laurik OÜ, margus@laurik.ee, tel 56839399, www.laurik.ee

Tiina Liblik - kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, konsultant Bris Novus OÜ, AXA ICAS International Ltd affiliate counsellor, tel 5162255, tiina@brisnovus.ee

Kärt Lust-Paal - kliiniline psühholoog, Noviti nõustamis- ja koolituskeskus, Viru Väljak 2, Metro Plaza III korrus, info@noviti.ee, kart.lust@gmail.com, +372 58 30 83 22, www.noviti.ee

Kersti Luuk (superviisor) - kliinilise psühholoogia assistent, kliiniline psühholoog, Tartu Ülikool,SA TÜ Kliinikumi Psühhiaatriakliinik, kersti.luuk@kliinikum.ee

Karin Lätt, kliiniline psühholoog, Ambromed Kliinik, Lai 28, Tartu, karin.latt@ambromed.ee, tel 7451 175/ Tartu Herbert Masingu Kool, karinlatt@hot.ee

Aili Maar - kliiniline psühholoog, SA PERH Psühhiaatriakliinik, Paldiski mnt 52, Tallinn, aili.maar@regionaalhaigla.ee, tel. 5526111; Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus, Liivalaia 21-47, Tallinn, aili.maar@15410.ee


Helen Margus - kliiniline psühholoog, SA Pärnu Haigla Psühhiaatriakliinik, helen.margus@ph.ee

Jorgen Matsi - psühholoog, Ambromed Kliinik, Lai 28, Tartu, jorgen@ambromed.ee, tel. 7451175. / Tartu Ülikool, spordipsühholoogia assistent, spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut, Jakobi 5, Tartu, jorgen.matsi@ut.ee

Kairi Mägi - psühhiaater, Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskus, Mustamäe tee 16, Tallinn, 10617, Tel 6505036, kairi.magi@taur.ee

Triinu Niiberg-Pikksööt - kliiniline psühholoog, TÜK Spordimeditsiini ja taastusravi kliinik / OÜ Katriito Nõustamis- ja Psühhoteraapiakeskus, www.kliinikum.ee/taastusravi, Tel 53 411 117, katriito@katriito.ee, www.katriito.ee

Signe Noppel - kliiniline psühholoog, SA TÜ Kliinikumi Psühhiaatriakliinik, Signe.Noppel@kliinikum.ee

Ann-Liis Ojaots (juhatuse liige) - kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriapolikliinik, Paldiski mnt 52, Tallinn, ann-liis.ojaots@regionaalhaigla.ee / Stuudio Tasapisitasakaal, Graniidi 1, Tallinn, psyhhoteraapiapraksis@gmail.com

Katrin Orav - psühhiaater, OÜ Vaimne Tervis, katrin.orav@kesktee.ee

Marika Paaver - kliiniline psühholoog, TÜK Psühhiaatriakliinik, marika.paaver@gmail.com / OÜ Katriito Nõustamis- ja Psühhoteraapiakeskus,
Tel 53 411 117, katriito@katriito.ee, www.katriito.ee

Peeter Pruul - kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, superviisor, Lääne-Tallinna Keskhaigla Psühhiaatriakeskus, peeter.pruul@keskhaigla.ee / Kaare & Pruul psühhoteraapiapraksis, Tel 50 94 614, peeter.pruul@kaarepruul.ee, www.kaarepruul.ee

Jelena Põldsam - kliiniline psühholoog, Ambromed Kliinik, Tartu, Lai 28, info@ambromed.ee, tel. 7451175.

Liine Põldsam - kliiniline psühholoog, Ambromed Kliinik, Lai 28, Tartu, liine.poldsam@ambromed.ee, tel. 7451175

Anu Põllusaar - psühholoog, Tartu Kroonuaia Kool, anu.pollusaar@gmail.comHalliki Pärn - arst-füsioterapeut, FIE Halliki Pärn, Tel 5291739, halliki.parn@mail.ee, www.Halliki.firm.ee

Mariliis Rannu - kliiniline psühholoog, SA TÜK Psühhiaatriakliinik, mariliis.rannu@kliinikum.ee

Kai Rohulaid - kliiniline psühholoog, AS LTKH Psühhiaatria Kliinik, Ehitajate tee 137, Tallinn, Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskus Sensus, Tõnismägi 3a, Tallinn, kai.rohulaid@keskhaigla.ee
 
Anneli Sell - psühhiaater, AS Qvalitas Arstikeskus, Anneli.Sell@medicum.ee

Margret Sisask - kliiniline psühholoog, E.G.U. Erapraksis OÜ, Tartu, Tel 55519904,   msisask@hotmail.com

Aare Sergo – psühhiaater-psühhoterapeut, FIE Aare Sergo, Matka tee 10 Tallinn 11912, telefon 53 44 62 00, aaresergo@hot.ee

Katri Sirkel - psühhiaater, Pirita Psühhiaatriakeskus, Kloostrimetsa tee 29, Tallinn, 11911, Tel 6023038, katri@psyhhiaatriakeskus.ee, www.psyhhiaatriakeskus.ee

Imbi Suun - kliiniline psühholoog, Ambromed Kliinik, Tartu, Lai 28, info@ambromed.ee, tel. 7451175; ProViida Kliinik, Raatuse 77, Tartu, tel.+372 5912 7991

Ailen Suurtee - kliiniline psühholoog, Tallinna Lastehaigla, Tervise 28, Tallinn; Sumi OÜ, vastuvõtt Aruküla tee 9, Jüri. Email: ailen.suurtee@gmail.com

Ülle Sööt - kliiniline psühholoog, SA TÜK psühhiaatriakliinik, Raja 31, Tartu, 50417, ylle.soot@kliinikum.ee, telefon 7 318 743

Anu Taal - kliiniline psühholoog, erapraksis, email:anu1taal@gmail.com, anutaal@hot.ee

Margit Tamm (superviisor) - kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskus SENSUS, Tallinna Keskus, Tõnismägi 3a, Tallinn, 10119, Tel 53415708, 6408708, sensus@sensus.ee www.sensus.ee

Agnes Taro - kliiniline psühholoog, SA Tallinna Lastehaigla, Tel 6977112, agnes.taro@lastehaigla.ee

Kai Teeäär - kliiniline psühholoog, SA Tallinna Lastehaigla, Tervise 28, Tallinn 13419, kai.teeaar@lastehaigla.ee, tel 6207367; Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskus Sensus, Hommiku 4, Pärnu, tel. 4422049

Lille Uibo - psühhiaater, E.G.U. Erapraksis OÜ, Tel 5521730, lilleu@hot.ee,     www.eguerapraksis.ee

Helen Uusberg - psühholoog, OÜ Katriito, katriito@katriito.ee; spetsialist, Tartu Ülikool, psühholoogia instituut

Ingrid Vachtel - kliiniline psühholoog, SA TÜK Psühhiaatriakliinik, ingrid.vachtel@kliinikum.ee, tel. 7318799; Ambromed Kliinik, Lai 28, Tartu, ingrid.vachtel@ambromed.ee, tel. 7451175

Liis Vahtra-Šmutov -  kliiniline psühholoog, Lääne-Tallinna Keskhaigla Psühhiaatriakeskus, Psühhiaatria ja psühhoteraapia keskus Sensus, liis.vahtra@gmail.com


Heli Viira - nõustav psühholoog ja KKT psühhoterapeut, Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskus, Mustamäe Tee 16, Tallinn, registratuur 650 50 36, heli.viira@mppk.ee

Heidy Õunapuu - psühholoog, SA TÜK Psühhiaatriakliinik, heidy.ounapuu@kliinikum.ee; Tiiu Tandre OÜ, L.Koidula 5, Rakvere, tel. 3255220